Wednesday, December 11, 2013

ComiXconnection


Expoziţia itinerantă comiXconnection – strip, bandă desenată, strip, képregény, стрип a sosit şi în Bucureşti. Deschiderea oficială vineri 13 decembrie, ora 18:00 la Muzeul Naţional de Artă Contemporană.

Pe cât de diferite între ele sunt cuvin­tele care desem­nează mediul ben­zii dese­n­ate în aceste limbi, pe atât de vari­ate sunt formele pe care le îmbracă el în Croația, Slove­nia, Româ­nia, Ungaria sau Ser­bia. Isto­ria aces­tor forme reflectă la modul nemi­jlocit isto­ria politică pre­cum și gradul de deschidere al soci­etăților respec­tive față de această formă de comu­ni­care artis­tică. De aceea, granițele trasate între main­stream și under­ground sunt și ele diferite de la o țară la alta. comiX­con­nec­tion prez­intă așa-numitele inde­pen­dent comics – în sen­sul cel mai larg al aces­tui ter­men – din cinci țări diferite, punând în evi­dență atât deose­bir­ile, cât și posi­bilele legă­turi din­tre ele.
Pe lângă artiştii din ţările amintite - din România sunt prezenţi cu lucrări artiştii: Ileana Surducan, Maria Surducan, Nicolae Timotei Drob, Matei Branea, Sorina Vazelina, Andreea Chirică, Alexandru Ciubotariu, Oana Lohan, Cristian Dârstar, Alexandra Gavrilă, Ana Maria Guguian, Mircea Pop, dar şi câteva prezentări de "reţele" care promovează așa-numitul inde­pen­dent comics.
Aici.

No comments:

Post a Comment